Hotline 08 7300 9922

CÁC DỊCH VỤ NỔI BẬT

1

Nâng ngực giọt nước 3D

Các hình ảnh của khách hàng thực hiện Nâng ngực giọt nước 3D tại bệnh viện quốc tế Thảo Điền

2

Nâng ngực nội soi

Các hình ảnh của khách hàng thực hiện Nâng ngực nội soi tại bệnh viện quốc tế Thảo Điền

3

Nâng mông nội soi

Các hình ảnh của khách hàng thực hiện Nâng mông nội soi tại bệnh viện quốc tế Thảo Điền

4

Nâng mũi SLine

Các hình ảnh của khách hàng thực hiện Nâng mũi SLine tại bệnh viện quốc tế Thảo Điền

5

Nhấn mí Hàn Quốc

Các hình ảnh của khách hàng thực hiện Nhấn mí Hàn Quốc tại bệnh viện quốc tế Thảo Điền

6

Thon gọn cơ thể

Các hình ảnh của khách hàng thực hiện Thon gọn cơ thể tại bệnh viện quốc tế Thảo Điền

Dịch vụ

Đội Ngũ Bác Sĩ Hàng Đầu