Hotline 028 7300 9922

Các dịch vụ nổi bật

1

Nâng ngực giọt nước 3D

Các hình ảnh của khách hàng thực hiện Nâng ngực giọt nước 3D tại bệnh viện quốc tế Thảo Điền

2

Nâng ngực nội soi

Các hình ảnh của khách hàng thực hiện Nâng ngực nội soi tại bệnh viện quốc tế Thảo Điền

3

Nâng mông nội soi

Các hình ảnh của khách hàng thực hiện Nâng mông nội soi tại bệnh viện quốc tế Thảo Điền

4

Nâng mũi SLine

Các hình ảnh của khách hàng thực hiện Nâng mũi SLine tại bệnh viện quốc tế Thảo Điền

5

Nhấn mí Hàn Quốc

Các hình ảnh của khách hàng thực hiện Nhấn mí Hàn Quốc tại bệnh viện quốc tế Thảo Điền

6

Thon gọn cơ thể

Các hình ảnh của khách hàng thực hiện Thon gọn cơ thể tại bệnh viện quốc tế Thảo ĐiềnDịch vụ

Đội ngũ bác sĩ hàng đầu