16 Tháng Tám, 2017

15 NĂM KIẾN TẠO NÉT ĐẸP VIỆT – BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THẢO ĐIỀN.

16 Tháng Tám, 2017

60s TẬP 10: Nâng ngực xong có giảm cảm giác khi quan hệ?

16 Tháng Tám, 2017

60s TẬP 9: Các phẫu thuật có thể làm chung với nâng ngực?

16 Tháng Tám, 2017

60s TẬP 7: Sau sinh con bao lâu thì nâng ngực được?

16 Tháng Tám, 2017

60s TẬP 6: Đặt túi ngực ngoài cơ hay dưới cơ ?

16 Tháng Tám, 2017

60s TẬP 5: Thời hạn túi ngực có vĩnh viễn không?

14 Tháng Tám, 2017

TS.BS. Bác Sĩ Oxeda

14 Tháng Tám, 2017

ThS. BS. Nguyễn Văn Thắng

10 Tháng Tám, 2017

60s TẬP 4: Nâng ngực ở vị trí nào không thấy sẹo?

10 Tháng Tám, 2017

60s TẬP 3 – Các dịch vụ kèm theo Phẫu Thuật Nâng Ngực

9 Tháng Tám, 2017

60S TẬP 2: Nên kiêng quan hệ bao lâu sau Nâng Ngực ?

9 Tháng Tám, 2017

60S TẬP 1 – Bao Xơ trong phẫu thuật