BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THẨM MỸ

STT DỊCH VỤ SỐ TIỀN
1. Nhấn mí 8,000,000
2. Cắt da thừa mí trên 10,000,000
3. Cắt mỡ thừa mi trên kèm tạo mí 12,000,000
4. Nâng chân mày 10,000,000
5. Nâng mũi Sline 45,000,000
6. Cắt cánh, thu gọn cánh mũi 9,000,000
7. Tạo má lúm đồng tiền một bên 7,000,000
8. Cằm mỹ 45,000,000
9. Căng da mặt mini 45,000,000
10. Bơm mỡ toàn mặt 45,000,000
11. Nâng ngực túi gel hình tròn 65,000,000
12. Nâng ngực túi gel hình giọt nước 77,000,000
13. Thu gọn đầu ti 8,000,000
14. Thu gọn quầng vú 10,000,000
15. Độn mông 67,500,000
16. Tạo hình thành bụng mini (<50kg) 55,000,000
17. Hút mỡ bụng (<50 kg) 45,000,000
18. Cắt môi bé – mê 15,000,000
19. Thẩm mỹ tầng sinh môn (khâu trong, ngoài, môi bé) 40,000,000
20. Chích Disport đuôi mắt trán gian mày – 1 liều 5,000,000
21. Chích Restylane 8,000,000
22. Siêu âm màu tuyến vú 150,000
23. ECG (Điện tâm đồ) 100,000
24. XQKTS Tim phổi thẳng 100,000
25. Glucose 40,000
26. INR 35,000

 

 

Đặt lịch tư vấn