16 Tháng Tám, 2017

60s TẬP 10: Nâng ngực xong có giảm cảm giác khi quan hệ?

16 Tháng Tám, 2017

60s TẬP 9: Các phẫu thuật có thể làm chung với nâng ngực?

16 Tháng Tám, 2017

60s TẬP 7: Sau sinh con bao lâu thì nâng ngực được?

16 Tháng Tám, 2017

60s TẬP 6: Đặt túi ngực ngoài cơ hay dưới cơ ?

16 Tháng Tám, 2017

60s TẬP 5: Thời hạn túi ngực có vĩnh viễn không?

10 Tháng Tám, 2017

60s TẬP 4: Nâng ngực ở vị trí nào không thấy sẹo?

10 Tháng Tám, 2017

60s TẬP 3 – Các dịch vụ kèm theo Phẫu Thuật Nâng Ngực

9 Tháng Tám, 2017

60S TẬP 2: Nên kiêng quan hệ bao lâu sau Nâng Ngực ?

9 Tháng Tám, 2017

60S TẬP 1 – Bao Xơ trong phẫu thuật

9 Tháng Tám, 2017

60S TẬP 8 – Sau nâng ngực, có cho con bú được không?